Ön Bilgilendirme ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

ÖN BİLGİLENDİRME

 1. SATICI BİLGİLERİ

Unvanı: LİMART SANAT ESERLERİ VE FAALİYETLER TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi: HARBİYE MAH. MİM KEMAL ÖKE NO:3 D:3 NİŞANTAŞI ŞİŞLİ-İSTANBUL

Telefon: 0535 740 06 57

Eposta adresi: info@limartonline.com

 1. ALICI BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı:

Adresi:

Telefon:

Eposta adresi:

III. MAL VE HİZMETE İLİKİN ÖZELLİKLER

Mal ya da hizmetlerin, fiyat dâhil tüm temel özelliklerini, www.limartonline.com adresinde bulunan “siparişlerim” kısmından veya vermiş olduğunuz e-posta adresinden size gönderdiğimiz bilgilendirme metninden veya bu metnin çıktısını alarak süre sınırlamasına tabi olmaksızın her zaman inceleyebilirsiniz. LİMART SANAT ESERLERİ VE FAALİYETLER TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“LİMART”) yalnızca www.limartonline.com internet sitesinde sunulmuş olan ürünleri tüketicilere sunmakta ve bunları tüketicilere çevrimiçi olarak satmaktadır. Ürünler hakkında www.limartonline.com’da sergilenen görsellerin gerçek görüntüden her zaman farklı olma durumu söz konusu olacağından, LİMART, seçtiğiniz ve satın aldığınız ürünün görsele en yakınını size sunmaktan ve sağlamaktan sorumludur.

Sözleşme Konusu ürüne ilişkin olarak tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması: 

Adet: 

Fiyatı: 

Kargo Bedeli: 0,00

Ara Toplam (KDV Dâhil): 

III. Ödeme Şekli ve Planı:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi: 

Fatura Adresi:

CAYMA HAKKI

 1. ALICI, sözleşmenin akdedildiği günden itibaren veya ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa gönderilmesinden itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahiptir.
 2. Cayma hakkı mal teslimine ilişkin sözleşmelerde malın kendisine teslim edildiği günden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde kullanılabilir.
 3. Cayma hakkı süresi olan 14 (on dört) gün sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan sözleşmelerde kullanılamaz.
 4. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirim yukarıda öngörülen süreler içerisinde, SATICI'ya; faks, iadeli taahhütlü posta veya e-posta ile yazılı olarak yapılır.

Adres: LİMART SANAT ESERLERİ VE FAALİYETLER TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – HARBİYE MAH. MİM KEMAL ÖKE CAD. NO:3/3 NİŞANTAŞI ŞİŞLİ-İSTANBUL

Telefon: 0535 740 06 57

E-posta: info@limartonline.com

 1. Bu hakkın kullanılması halinde, cayma bildiriminin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde almış olduğumuz bedeli iade etmeyi ve 20 (yirmi) gün içerisinde de iade konusu malı geri almayı taahhüt ederiz.

CAYMA HAKKI AŞAĞIDAKİ HİZMET SAĞLANMASI VE MAL TESLİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMELERDE UYGULANMAZ:

 1. Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler,
 2. Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 3. Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 4. Bahis veya piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler,
 5. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler
 6. Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim malzemelerinin SATICI’nın düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin,

Seyahat konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmet veren sağlayıcılarla kurulan ve sağlayıcının belirli bir tarihte veya zaman dilimi içinde sözleşme konusu hizmet edimini sunma yükümlülüğü altına girdiği sözleşmelere uygulanmaz.

Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal ve hizmeti satın aldığı ya da ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

İşbu Ön bilgilendirme formunda bulunmayan hususlarda, kanuni zorunlulukların tümünü taşıyan ve her zaman www.limartonline.com internet sitemizde yer alan ve tarafınızca indirilebilecek olan Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerinin yeterli bilgiyi taşıdığını kabul, beyan ve taahhüt edersiniz.

LİMART Online Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI - LİMART:

Unvanı: LİMART SANAT ESERLERİ VE FAALİYETLER TİC. LTD. ŞTİ. (limartonline.com.)

Adresi: HARBİYE MAH. MİM KEMAL ÖKE CAD. No:3 D:3, Şişli / İSTANBUL

Telefon: 0535 740 06 57

Faks:

1.2- ALICI:

Adı/Soyadı/Ünvanı:

Adresi:

Telefon:

E-posta:

Tarih:

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.limartonline.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve buna ilişikin olarak yürülükte bulunan 06.03.2011 tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli “Ön Bilgilendirme Formu”nda yer aldığı ve bu sözleşme içerisinde detaylı bir şekilde belirtildiği gibidir.

3.2- Ödeme Şekli:

İsim Soyad: 

Ödeme Şekli:

Teslimat Adresi:

TC Kimlik No:

Teslim Edilecek Kişi:

İsim Soyad:

Fatura Adresi:

TC Kimlik No:

Kargo Ücreti: 0,00

3.3- İade Prosedürü:

 1. A) KREDİ KARTINA İADE PROSEDÜRÜ

Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hukuken Tüketiciye bedel iadesi gerektiği durumlarda, alışveriş, kredi kartı ile ve taksitli olarak veya Banka Kartı ile yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

Müşterimiz ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka müşteriye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. LİMART(limartonline.com) bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından/sanal poslarından yapılan taksitli harcamaların Müşterimizin kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Müşterinin satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve müşteri iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kredi ya da Banka Kartı ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda LİMART, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani LİMART, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup; Üye işyeri yani Limart ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince Müşteriye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, Limart’ın Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. B) HAVALE/EFT ÖDEME SEÇENEKLERİNDE İADE PROSEDÜRÜ

Havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade Tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek, Tüketicinin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve/veya EFT şeklinde yapılacaktır.

Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ve/veya kartlar ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4- Teslimat Şekli ve Adresi:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi: 

Fatura Adresi:

Teslimat, kargo şirketi aracılığı ile Alıcının yukarıda belirtilen adresinde elden teslim şeklinde gerçekleşecektir. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderlerin tümü ALICI'ya aittir.

Kargo Ücreti : 0.-TL. olup; kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmekte ve müşteri tarafından ödenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir. Sipariş tutarı 100.-TL ve üzeri olduğu durumda kargo ücreti alınmaz.

 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMMLER

 • 4.1- ALICI, www.limartonline.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süre içerisinde ya da bunun mümkün olamadığının yazılı olarak Tüketiciye bildirildiği durumlarda yasal 10 günlük uzatma süresini aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Ön sipariş verilen özel ürünler için kargoya teslim süresi ürün sayfasında belirtildiği gibidir.
 • 4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI hiç bir şekilde sorumlu değildir.
 • 4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
 • 4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 • 4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
 • 4.7- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, (ayıplı) garanti şartları içinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

 1. ALICI, sözleşmenin akdedildiği günden itibaren veya ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa gönderilmesinden itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahiptir.
 2. Cayma hakkı mal teslimine ilişkin sözleşmelerde malın kendisine teslim edildiği günden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde kullanılabilir.
 3. Cayma hakkı süresi olan 14 (on dört) gün sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan sözleşmelerde kullanılamaz.
 4. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirim yukarıda öngörülen süreler içerisinde, SATICI'ya; faks, iadeli taahhütlü posta veya e-posta ile yazılı olarak yapılır.

Adres: LİMART SANAT ESERLERİ VE FAALİYETLER TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – HARBİYE MAH. MİM KEMAL ÖKE CAD. NO:3/3 NİŞANTAŞI ŞİŞLİ-İSTANBUL

Telefon: 0535 740 06 57

E-posta: info@limartonline.com

 1. Bu hakkın kullanılması halinde, cayma bildiriminin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde almış olduğumuz bedeli iade etmeyi ve 20 (yirmi) gün içerisinde de iade konusu malı geri almayı taahhüt ederiz.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI AŞAĞIDAKİ HİZMET SAĞLANMASI VE MAL TESLİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMELERDE UYGULANMAZ:

 1. Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler,
 2. Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 3. Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 4. Bahis veya piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler,
 5. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler
 6. Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim malzemelerinin SATICI’nın düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin,

Seyahat konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmet veren sağlayıcılarla kurulan ve sağlayıcının belirli bir tarihte veya zaman dilimi içinde sözleşme konusu hizmet edimini sunma yükümlülüğü altına girdiği sözleşmelere uygulanmaz.

 MADDE 7- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini, ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahip olacaktır.

Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinin ikinci fıkrası gereğince satıcı Limart, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüt eder. Bu durumda, LİMART sözleşmeyi derhal fesih etme hakkını haiz olup, Müşterinin sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içerisinde iade edeceğini taahhüt eder.

Mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile Limart, sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise; bu tip durumlarda Alıcı, Limart’ın hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içerisinde kendisine ödenir.(kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür ALICI tarafından kabul ve beyan edilmiştir.) 

MADDE 8- GENEL HÜKÜMLER

 • 8.1- 18 yaşından küçük ile fiili ehliyetine sahip olmayan kişiler SATICI’dan alışveriş yapamaz. İnternet ortamında online olarak yapılmış olan alışverişlerde, verilen bilgilerin doğruluğundan Tüketici kendisi sorumlu olup; bu bilgilerin yanlışlığı konusunda ya da fiil ehliyeti olmayan biri tarafından bir alış veriş yapılmış olması durumlarında SATICI’nın her ne nam altında olursa olsun hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • 8.2- Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.

MADDE 9- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI: LİMART SANAT ESERLERİ VE FAALİYETLER TİC. LTD. ŞTİ. (limartonline.com.)

ALICI:

Tarih: